AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Streetdance vereniging Dance4U is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze AVG. 

Contactgegevens: 

Secretariaat Dance4U

d4u.secretariaat@outlook.com

www.dance4u-oploo.nl

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt.

Dance4U verwerkt uw persoonsgegevens om u te informeren over haar diensten en/of omdat u deze zelf aan haar verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Geboortedatum
  • E-mailadres
  • IBAN nummer als u dat nummer actief verstrekt.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt.

Op de website van Dance4U worden alle foto’s gepubliceerd. Deze worden geplaatst in een beveiligde omgeving en zijn alleen toegankelijk na invoeren van een wachtwoord. Dit wachtwoord wordt eenmalig verstrekt aan (de ouders/verzorgers van) onze jeugdleden. Jaarlijks wordt dit wachtwoord aangepast. Enkelen foto’s worden geplaatst in de banner of om activiteiten beter aan te duiden.

Op de facebookpagina van Dance4U komen heel sporadisch groepsfoto’s ter ondersteuning van het bericht. De filmopnames die tijdens de show gemaakt worden kunnen ouders/verzorgers aanschaffen. Deze filmopnames worden niet op de website of op facebook geplaatst.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt. 

Dance4U verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van informatie betreffende de danslessen.
  • Verzenden van informatie betreffende de show, kijklessen of andere activiteiten. Om u te kunnen bellen, e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te kunnen informeren over wijzigingen van diensten en/of producten.
  • Om persoonsgegevens te verwerken wanneer dat wettelijk verplicht is, zoals gegevens, die nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

Verwerkingsovereenkomst.

Partijen die gegevens nodig hebben om tot uitvoering over te kunnen gaan, hebben met ons een verwerkingsovereenkomst. 

 

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Dance4U bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tenzij u eerder aangeeft ze te verwijderen. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden. 

Dance4U verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  

 

Gegevens aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dance4U. Dit kunt u melden via d4u.secretariaat@outlook.com

 

Het beveiligen van persoonsgegevens.

Dance4U neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn neem dan contact op via: d4u.secretariaat@outlook.com