Extra informatie

Extra informatie

Dance4U is een streetdancevereniging. Kinderen en jongeren uit Oploo en de omliggende dorpen krijgen via onze vereniging de gelegenheid om samen met anderen te ontdekken hoe leuk het is om te (street)dansen en bewegen op leuke muziek. Er is plaats voor iedereen.

Om alles op een prettige manier te laten verlopen, willen we graag enkele zaken wat extra aandacht geven. We hopen dat de lessen op deze manier voor alle partijen in een goede sfeer kunnen verlopen. Vaak zijn er bij de start van het seizoen toch diverse vragen.
We verwachten door middel van het beantwoorden van deze (veel gestelde) vragen u meer informatie te kunnen geven.

Wat is het lesaanbod van Dance4U?
Wij bieden streetdancelessen aan voor kinderen vanaf 4 jaar. Over het algemeen vindt de indeling plaats met leeftijd/schooljaar als uitgangspunt. Afhankelijk van het aanbod kunnen meerdere categorieën bij elkaar in een groep geplaatst worden.
Tevens hebben wij een volwassenengroep. Misschien ook leuk voor u? Meer informatie kunt u terugvinden onder het kopje aanbod.

Tot wanneer kunnen kinderen instromen?
Nieuwe leden kunnen bij Dance4U 2 proeflessen nemen. Vooraf overleggen met het secretariaat over de data. Dit kan in principe het gehele jaar door. Kinderen kunnen instromen in de groep vanaf begin van het seizoen tot aan de herfstvakantie. Daarna is instromen om praktische redenen niet meer mogelijk. Indien u een proefles aanvraagt later in het seizoen, wordt u kind ingedeeld bij een op dat moment passende groep. Omdat onze groepen/tijden elk jaar kunnen wisselen, in het mogelijk dat uw kind op een andere dag/tijdstip in een andere groep een proefles volgt dan bij de definitieve indeling in het nieuwe seizoen.

Kinderen die voor januari van het lopende seizoen 4 jaar worden mogen instromen, voorwaarde is wel dat ze zelfstandig naar het toilet kunnen.

Waar worden de lessen gegeven?
Onze lessen worden gegeven in sportzaal Vitaploo (bij de Matthias basisschool), Deken Schmerlingstraat 19, 5841 AM te Oploo.
Voor onze jaarlijkse show aan het einde van het seizoen maken wij gebruik van de Oude Heerlijkheid, Grotestraat 12, 5841 AB Oploo

Hoe verloopt een les en door wie wordt deze gegeven?
De leidsters zijn enthousiast en hebben zelf veel danservaring. Ze worden middels workshops geschoold in het geven van de lessen op niveau van de kinderen.
De leidsters werken vanuit een warming up toe naar het gericht oefenen van meerdere dansen op aansprekende muziek. De lessen worden weer afgesloten met een leuke cooling down in de vorm van een dansje of spel (bij de jongsten). Naarmate de kinderen ouder worden, neemt het dansen, de afwerking en het showelement een meer prominente plaats in.

Welke kleding kan er het beste gedragen worden?
Wij adviseren makkelijk zittende (dans)kleding te dragen tijdens de lessen.
Er zijn T-shirts van Dance4U verkrijgbaar (zwart met logo). Vindt u het leuk als uw kind ook zo’n D4U-shirt heeft? Mail dan naar d4u.secretariaat@outlook.com voor het bestellen van het shirt. De shirts kosten € 15.00 per stuk.

Welk schoeisel wordt geadviseerd?
In principe volstaan goede gymschoenen. Het is belangrijk om te weten dat de kinderen in de gymzaal wel verplicht zijn om schoeisel te dragen (dus geen blote voeten). Ze kunnen anders niet mee dansen. Tevens vragen wij u om de gym/dansschoenen alleen te laten dragen in de gymzaal en dus niet daarbuiten. Met name voor de oudere kinderen is de aanschaf van dansschoenen (bij een sportzaak) mogelijk prettig voor hen. Het is echter geen must.

Tijdens de show aan het eind van het seizoen wordt verwacht dat de kinderen zwarte dans-/turnschoenen dragen.

Is er een advies voor de haardracht?
Voor kinderen met lange haren vragen wij het haar in een staart, vlecht of knot te doen. Haren in het gezicht tijdens het dansen werkt belemmerend. Tijdens de show wordt naast visagie ook styling van de haren verzorgd.

Mag er gedronken worden tijdens de lessen?
Het is toegestaan een flesje water mee te nemen. In de les wordt een korte pauze ingelast, waarin kinderen kunnen drinken. Bij voorkeur geen ranja of andere zoete dranken. Dit op verzoek van de gymzaalcommissie.

Hoe kan een lid zich afgemelden bij verhindering of ziekte?
Bij verhindering graag tijdig afmelden bij de leidsters. De voorkeur is deze afmeldingen te ontvangen via app/sms. Mocht uw dochter onverhoopt ziek zijn, dan ook voor afmelding zorgen, minimaal één uur voor aanvang van de les.
De telefoonnummers van de leidsters heeft u ontvangen bij de groepsindeling. Heeft u deze gemist? Vraag deze dan gerust op via: d4u.secretariaat@outlook.com

Wat als een leidster verhinderd is?
Als de leidster verhinderd of ziek is, wordt in principe voor vervanging gezorgd. Als deze onverhoopt niet beschikbaar is, worden de leerlingen op de hoogte gebracht.

Waar kan ik mijn kind brengen?
Bij de sportzaal Vitaploo zijn kleedlokalen aanwezig. Daar kunnen voor de les dansschoenen worden aangedaan en evt. danskleding. Graag op tijd aanwezig zijn, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. Voor de jongere kinderen wordt geadviseerd samen in het kleedlokaal te wachten tot de leidster de kinderen komt halen. Er kan in het kleedlokaal afscheid genomen worden zodat de leidster ook direct kan beginnen met de les en indien er nog een andere les bezig is, wordt deze ook niet verstoord.
Het is praktisch als de groepen die elkaar opvolgen in verschillende kleedlokalen omkleden.

Vooral voor de allerjongsten is het aan te raden ze nog even te laten plassen voordat de les begint.

Waar kan ik mijn kind ophalen?
De leidsters zorgen ervoor dat de lessen op de afgesproken tijd stoppen. U kunt uw kind opwachten in het kleedlokaal.
Wilt u er rekening mee houden dat u uw kind(eren) op tijd op komt halen, zodat de leidster ook naar huis kan. Mocht dit onverhoopt niet lukken, laat dat dan de leidster weten en bespreek welke mogelijkheden er dan zijn.
De kinderen die worden opgehaald door de ouders/verzorgers dienen binnen te blijven in de kleedlokaal. Voor kinderen die zelf naar huis mogen gaan, is het niet de bedoeling dat ze bij de gymzaal blijven “rondhangen”.

Is er een mogelijkheid dat ouders een kijkje kunnen nemen bij een les?
Uiteraard kan dit. Voor de jongste groepen (Aqua en Friends) is er de regel dat ouders elke eerste les van de maand het laatste kwartier (vanuit achter in de zaal) een kijkje mogen nemen. Zie maandplanning. Het is immers altijd leuk om te zien hoe uw kind het doet en welke vorderingen uw kind heeft gemaakt. Het is wel prettig als de les zo min mogelijk verstoord wordt. 
Voor alle andere groepen is gebleken dat de wens van ouders om af en toe een kijkje te kunnen nemen minder is. Daarom worden hiervoor in de tweede helft van het seizoen kijklessen geregeld. De data staan vermeld op de Jaarplanning en op de website.

Wordt er getrakteerd bij verjaardagen?
Als uw kind het leuk vindt mag het, als het jarig is geweest, aan het eind van de eerstvolgende les trakteren. Dit is echter geen verplichting. U kunt dan vooraf even bij de leidster informeren naar het aantal kinderen en of er kinderen in de groep zitten met een voedselallergie. Een gezonde snack wordt gewaardeerd, maar is geen must.

Zijn er afspraken rondom privacy t.o.v. film- en beeldmateriaal?
Tijdens evenementen en de jaarlijkse show worden foto’s en/of beeldopnamen gemaakt. Via de AVG kunt u terugvinden hoe Dance4U met dit beeldmateriaal omgaat. Alle foto’s die door Dance4U gemaakt worden, komen beveiligd op de website. Alleen middels een login kan men de foto’s bekijken. Leden krijgen deze via de mail. Het is dus helaas niet mogelijk voor alle bezoekers van de site om de foto’s te bekijken.

Waar vind ik de activiteiten en lesdata?
Alle activiteiten staan vermeld op de Jaarplanning. Deze is te vinden op onze site onder het tabblad Agenda. Ook staan hier de vakanties in vermeld. Hierbij geldt de stelregel dat er geen lessen zijn in de schoolvakanties.

Is er een overzicht van de lestijden?
Ook deze zijn te bekijken via onze website onder het tabblad Lesrooster 2018-2019. Dit zijn de lestijden van dit seizoen! Elk jaar wordt er een nieuwe planning gemaakt i.v.m. beschikbaarheid van de leidsters, gymzaal etc.

Is Dance4U actief op social media?
Dance4U Oploo is ook te vinden op facebook. Het is leuk als u onze pagina wilt “liken”. Op deze manier bent u ook op de hoogte van onze digitale berichtgevingen en wordt Dance4U met regelmaat “in the picture” gezet.

Welke wijzigingen moet ik doorgeven?
In de gymzaal hebben wij een lijst met telefoonnummers van uw kind. Zo kan de leidster u in geval van calamiteit snel bereiken. Het is dus in het belang van uw kind dat deze nummers up-to-date blijven.
Tevens vinden wij het fijn als u adres-,  telefoonnummer-,  of emailadreswijzigingen doorgeeft. Wijzigingen kunnen worden doorgegeven via de mail: d4u.secretariaat@outlook.com

Waar kan ik terecht met mijn vragen/opmerkingen?
Het kan altijd gebeuren dat u vragen heeft of een opmerking. Indien deze vraag betrekking heeft op de les(inhoud) etc. verzoeken wij u deze persoonlijk met de leidster te bespreken. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u terecht bij het bestuur. Hiervoor kunt u het contactformulier invullen onder het tabblad contact of u kunt contact opnemen met het secretariaat via d4u.secretariaat@outlook.com
Ook voor andere vragen/opmerkingen kunt u zich richten tot ons secretariaat.

Wij willen nadrukkelijk vermelden dat wij het op prijs stellen als tips, verbeterpunten, evt. ongenoegen geuit worden. Alleen op deze manier zijn wij ervan op de hoogte en kunnen we bekijken of er een oplossing etc. voorhanden is. Vaak heeft dit positieve gevolgen voor de gehele vereniging. Dus schroom niet om u te laten horen!

 

Veel dansplezier!

Bestuur en leidsters
Dance4U Oploo