Algemeen

Algemeen

DANCE4U

Dance4U Oploo is een jonge en dynamische streetdance vereniging waar jongeren uit Oploo en omliggende dorpen graag komen dansen. Dance4U is  gevestigd in de sportzaal Vitaplo, bij de Matthias Basisschool, Deken Schmerlingstraat 19, 5841 AM te Oploo.

Het dansseizoen wordt afgesloten met een generale repetitie en show in de Oude Heerlijkheid, Grotestraat 12, 5841 AB te Oploo.

Website

De website is bedoeld om mensen en/of kinderen die interesse hebben om te starten met danslessen informatie te geven over Dance4U.

Ook wordt de site gebruikt als communicatie middel voor leden.

Dance4U in de praktijk

Elk jaar wisselt het ledenaantal en wordt er gepuzzeld om de leden in de juiste groep te plaatsen. Er wordt met name gekeken naar de leeftijd van het jeugdlid en zo mogelijk wordt er rekening gehouden met een andere sport/hobby.