Contributie

Contributie

Contributie seizoen 2017-2018

Jaarlijks wordt de contributie vastgesteld, omdat we afhankelijk zijn van het aantal leden.

Voor jeugdleden vanaf 4 jaar: Streetdance € 95,- per seizoen

Power dance voor volwassenen:  € 105,- per seizoen

De contributie voor Power Dance wordt afgestemd op de kosten en het aantal leden dat de kosten draagt. Daarom is het voor Dance4U niet mogelijk om de contributie geheel terug te betalen indien een lid genoodzaakt is te stoppen tijdens het seizoen.

In principe wordt de contributie middels een automatische incasso geïnd. Leden die daar bezwaar tegen hebben, kunnen die aangeven, maar betalen vanaf seizoen 2018-2019 € 5,- extra i.v.m. de administratiekosten.

Dit bedrag wordt, nadat u de machtiging hebt ondertekend, automatisch van uw rekening geschreven in oktober of november. U wordt hiervan via de mail en via de website op de hoogte gebracht.