Inschrijven

Inschrijven

Fijn dat u of uw kind lid wil worden van Dance4U Oploo. Wij verzoeken u het onderstaande formulier in te vullen. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met d4u.secretariaat@outlook.com

Meld zich tot wederopzegging aan als lid van Dance4U Oploo

Middels automatische incasso wordt de contributie geïnd. Bij verzending van dit formulier geeft u Dance4U toestemming voor de automatische incasso.
Mocht u niet kiezen voor automatische incasso wordt er € 5.00 administratiekosten in rekening gebracht en krijgt u een factuur toegestuurd.

Ook willen wij u bij het inschrijven van uw kind, verzoeken om het toestemmingsformulier in te vullen en te sturen naar d4u.secretariaat@outlook.com  en het ouderparticipatieformulier in te vullen en te sturen naar d4u.secretariaat@outlook.com